بیمه مسافر

تعريف بيمه مسافرتي خارج از كشور

اين بيمه‌نامه اشخاصي را كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و اعتبار آن در خارج از كشور بوده و كليه خدمات موضوع اين بيمه‌نامه با توجه به قرارداد في‌مابين مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين‌المللي شركت كمك‌رساني Mapfre تضمين و ارايه مي‌گردد. همچنين خسارت‌هاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي‌باشد.

مزاياي بيمه‌نامه مسافرت به خارج از كشور (MAPFRE):

 1. پرداخت هزينه‌هاي درماني، جراحي، داروخانه و بيمارستان جهت حوادث و بيماري‌هايي كه در طول مسافرت بروز نمايد تا سقف 50،000 يورو

 2. پرداخت هزينه‌هاي فوريت‌هاي دندانپزشكي تا سقف قرارداد

 3. پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي

 4. راهنمايي و كمك‌رساني در سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي

 5. بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري شدن بيمه شده

 6. بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت

 7. پرداخت هزينه‌هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان

 8. انتقال پيام‌هاي فوري و اضطراري بيمه شده

 9. بازگشت پيش‌بيني نشده به دليل مسايل پزشكي يا بيماري بستگان بيمه شده در صورتي‌كه نتواند از بليط اوليه جهت بازگشت استفاده نمايد.

 10. ارسال دارو از كشور مبدا به كشوري كه بيمه شده در آن بستري است.

 11. استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار چنانچه بار كنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد.

 12. هزينه تاخيرهاي اضطراري تا مبلغ 200 يورو و در صورتي‌كه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ 800 يورو

 13. در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرتي از قبيل گذرنامه، ويزا و... ارايه اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدام‌هاي قانوني براي جايگزيني آنها

 14. پرداخت هزينه‌هاي ديدار اضطراري هر فرد به درخواست بيمه‌گذار از مبدا ايران شامل يك فقره بليط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف قرارداد

محدوده پوشش:

اين بيمه‌نامه بيشتر كشورهاي دنيا از جمله: آمريكا، كانادا، اروپا و كشورهاي عضو شينگن، كشورهاي شرق آسيا (ژاپن، تايلند، مالزي، سنگاپور) و... را پوشش مي‌دهد.