ارتباط با ما

شعبه پاریس

    آدرس: فرانسه - پاریس - خیابان شانزلیزه - پلاک ۶۳
    تلفن دفتر مدیریت: ۳۳۱۵۶۸۸۴۵۱۲+
    تلفن اداره مالی: ۳۳۱۵۶۸۸۴۵۱۵+
    تلفن فروش: ( ۵۲ - ۵۱ ) ۳۳۱۴۲۲۵۹۹۵۰+  
    تلفن فروش: ۳۳۱۴۲۲۵۹۹۰۶+  
    فاکس:۳۳۱۴۲۸۹۱۰۵۱+
    ایمیل: Paris.Sales@IranAir.com
    ساعات کار: دوشنبه تا جمعه ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر
    ساعات کار: شنبه ۹ تا ۲ بعدازظهر

فرودگاه شارل دوگل

    آدرس:فرانسه - پاریس - ساختمان 1100 - دفتر 10c109 - 95931 - فرودگاه شارل دوگل.
    تلفن:۳۳۱۴۸۱۶۹۹۲۷+
    ایمیل: Paris.Station@IranAir.com
    ساعات کار: سه شنبه و جمعه ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر

شرکت حمل ونقل و باربری

    شرکت: Air Global
    آدرس:

Zone Cargo 2
Rue Du Chapitre, Bat 370
Bureau 1027, BP 11166
95702,Roissy Charles De Gaulle Cedex 1
    تلفن: ۱۷۴۲۵۰۸۶۱ (۰) ۳۳+
    تلفن: ۱۷۴۲۵۰۸۶۳ (۰) ۳۳+
    ایمیل: reservation@AirGlobal.fr
    وب سایت: www.AirGlobalGroup.fr
    (Mr Muhammad) تلفن همراه: ۶۰۹۸۴۴۷۰۳ (۰) ۳۳+
    ایمیل: muhammd.waqar@airglobal.fr
    (Mr Pourbagher) تلفن همراه: ۶۰۱۲۲۳۴۱۰ (۰) ۳۳+
    ایمیل: francis.pourbagher@airglobal.fr